13 Ekim 2014 Pazartesi

Pratik Sağlık Bilgileri -03 (Bel ağrısı)
BİR OMURİLİK RAHATSIZLIĞI BEL AĞRILARI

Yaşlı  İnsanların  büyük bölümünde görülen ve çeşitli  nedenlerden  kaynaklana bilen  rahatsızlık  verici  bir bozukluktur.
Bel  ağrısı hastanın  hekime  başvurmasına  yol  açan  hastalıklar  arasında  ilk sıralarda  yer  alır. İstatistikler  65 yaşın üzerindeki  erkeklerin  yüzde 87’sinin  omurganın bel  bölgesinde  ağrıdan  yakındıklarını  göstermektedir.  Aynı  oran   kadınlar için de geçerlidir ; kadınlarda  menopozdan  sonra  ortaya çıkan kemik erimesi sonucu hastalık nüksedebilir.

NEDENLERİ
Her  şeyden  önce bel  ağrısının  en  sık  görülen  nedenlerine  değinmekte  yarar vardır.
Bel   ağrısı   Omurganın  bel  bölgesinden  çıkan  sinir  kökleri  üzerindeki  baskılara  bağlı  kas  iskelet  ağrılarıyla  bağlantı  olabilir.  Eğer  değilse, hastanın  tanımladığı  ağrının  Omurga  değişikliklerinden  değil, ürogenital   sistem  hastalıklarından,  hatta  iç organlardaki  çeşitli  başka  hastalıklardan  kaynaklanma  olasılığı  üzerinde durulmalıdır.

Beli  ağrıyan  hasta dikkatle muayene  edilmelidir. Muayene  ağrının  başlıca  özelliklerini  ortaya  koymaya  ve  temelinde   yatan  olası  nedenlerle  bağlantısını  kurmaya yöneliktir.
İlk  önce  hasta  dinlenirken  hafiflemeyen  ve hareket  ettiğinde  kötüleşmeyen  kronik  ya da  kroniğe  yakın  sürekli  bir ağrının  omurgayla  bağlantılı  olmadığı  ortaya  konabilir.   Bu   durumda  daha  derin   ve kapsamlı  incelemelere  yönelmek  gerekir.
Ağrının  omurgayla  ilgili  olmadığı, hiç  bir  biçimde  omurgadan  kaynaklanmadığı,   sonucuna varıldıktan   sonra  sorunu  çözmek  için  nasıl  bir  tedavi   uygulanacağı   düşünülür.  Ama  tedavinin   doğru  planlanabilmesi  için   bu durumda  da  olabildiğince   kesin  bir  tanı  konması  gerekir.

Başka  olasılıklar   söz   konusu değilse  bel  ağrıları  daha çok  yaşlılarda  görülen  eklem  yıpranmasından  artroz  yada  genellikle  20 50 yaşlar   arasında  görülen  doku yıkımına  bağlı  disk  hastalıklarından  bel  fıtığı   kaynaklanabilir.
Bu  noktada  ilk  olarak  ağrının   başlama   biçimi  ve  yapısıyla  ilgili    veriler  değerlendirilir.

Doğru   olmayan   bir  biçimde   ağırlık   kaldırmak   yada  antrenmansız  olarak    uzun  süre   yarış   bisikletine   binmek  gibi   aşırı   bir   fiziksel   etkinlikten  sonra    ortaya  çıkan  omurga  ağrıları   genellikle  bel  omurları   arasındaki   eklemlerdeki   artroza   bağlıdır.  Bu  ağrılar  bel   bölgesinde  katılaşma   ve  kaslarda    aşırı   sertleşme   belirtileriyle  ortaya  çıkar..
Bel   ağrısı   omurgada   yana  doğru  bir   eğrilikten  de  skolyoz  kaynaklanabilir.

Bu  durumda  tedavi  bir  ortopedistin  önerileri  doğrultusunda  saptanmalıdır.   Omurganın  çeşitli   hareketlere  nasıl   tepki  gösterdiğinin  incelenmesi  de   çok  önemlidir.
Bu  amaçla   uygulanan  klasik   öne  arkaya  eğilme,   yana  eğilme  ve  dönme    hareketleri    aşırı   bir   kas   sertleşmesi  bölgesinin   varlığını    ortaya  koyar.  Ayrıca   lezyonun  omurganın   hangi   bölümünde   bulunduğunu    belirlemeye   yardımcı  olur .

Son  olarak  nörolojik  muayene  unutulmamalıdır.  Beldeki  ağrı  bir  sinir  kökünün   baskı   görmesinden   kaynaklanabilir   ve çok  özel   bir  tedavi    gerektirebilir.  Ağrı   kesici   ve iltihap  gidericiler  gibi   klasik   ilaçlar  bu  durumda   etkili   olmaz.


AĞRIYA   KARŞI    TEDAVİ 
Nedenin  belirlenmesinden  sonra, her olgu için en uygun tedavi  planı  saptanarak tedaviye girişilir. Ağrının  ilk ortaya  çıktığı  akut  evrede  öncelikle   hastayı  rahatlamaya  yönelmek  gerekir.  Kesin   dinlenmenin   yanı sıra  hastaya   ağrı  kesiciler    verilmelidir.  ağır  ağrı  kesiciler   ağrının  çok  şiddetli   olduğu  durumlar  için   saklanmalıdır .  Kortizon  kullanımına  yalnızca   ağrının   çözülmediği   ve  hastayı   tam  anlamıyla   engellediği   ağır  olgularda   hekimin  önerisiyle  başvurulabilir.

İkinci  aşamada  iltihap giderici  ilaçlarla  tedaviye  geçilir. Bu  ilaçların  aynı  zamanda  ağrı  kesici  etkisi  vardır. Omurga  kaslarının   gevşemesini  kolaylaştırmak  için,  tedaviye  kas gevşetici  ve   bunaltı  giderici  ilaçların  eklenmesi   yararlıdır.  Fizik  tedavi  ve  hareket tedavisi  gibi  destek tedavilere  yalnız yarı  akut  evrede  başlanabilir  ama lumbo siyataljide  yani siyatik sinirin  baskısıyla ağrının   bacağın  arkasına  da  yayılması  durumunda  asıl sorunun  ağrıyı  ortadan  kaldırmakla  sınırlı  olmadığını  vurgulamak gerekir
Asıl  sorun  bu tür ağrıların  çok  güçlü   bir  olasılıkla  yinelemesi  ve  bunun   önlenebilmesi  için  hastanın  ciddi  bir eğitim  den  geçmesinin  gerekmesidir.

Hastaya   bel  kaslarını  kuvvetlendirecek  uygun egzersizler  öğretilir.  ama  bu  egzersizler  yalnızca  akut  durum  geçtiğinde  yapılmalıdır.  Ayrıca  koşullar  uygunsa  hasta,  omurgaya  yük   bindirmeyen  bir işte  çalışmalıdır.
son   olarak da  hasta  ağrının   kaybolduktan  sonra  büyük  olasılıkla   yeniden  ortaya  çıkabileceği, ama  bunun  yaşamını  alt üst  etmesi   gerektiği   anlatılmalıdır.  Yakın dönemdeki  araştırmalar  aşırı  gerginliğin  ağrıları  daha da  ağırlaştırabileceğini   ortaya koymuştur.

TEDAVİ  PLANI
Tedavinin  öncelikle  amacı  ağrının  hafifletilmesidir.
Bunu  tamamlayan  ve  eşzamanlı  olarak yürütülen tedavi  ve hastalıklı   omurga  bölgesini  işlevsel  açıdan  yeniden  etkin  hale  getirmeye  ve  yinelemeleri   önlemeye  yöneliktir.
Bu  çerçeve  içinde  ve  hastanın  nesnel   durumuna  göre  üç tip tedavi düzenlene bilir .

AKUT  EVREDE  TEDAVİ
Ağrı   kesici  ve  iltihap  giderici  ilaçlar;
Kas  gevşetici   ve  bunaltı  giderici   iaçlar.
ağrıyı  gideren  konumda   hastaların  büyük  bölümü  için. bacakların  yatay  biçimde   bir  yükseklik üstüne  koyularak  omurga eğriliğini  hafifleten  konum  kesin   dinlenme.  

YARI  AKUT  EVREDE  TEDAVİ
Kaslarda   aşırı   kasılmaya   bağlı  sertleşmeyi giderici masaj;
eklemleri   hareketlendirmeye  yönelik   fizik  tedavi;
Omurga kaslarını  gevşetmeye  yönelik   traksiyon  çekme.

KRONİK  EVREDE  TEDAVİ
Ağrı  kesici ve  iltihap  giderici  ilaçlar  Bu  ilaçlar  aralıklı  dönemlerle  kullanılmalıdır, çünkü sürekli  kullanıldıklarında etkileri  azalır.
Ayrıca  hastanın  kilosu  fazlaysa   zayıflaması  önerilir.  Hasta  uzun  süreli   otomobil  yolculukları  yapmamalı, yolculuk yapması gerekirse   sık sık mola verilmelidir.


ZERRİNCE__

ETİKETLER : MENOPOZ - SİYATALJİ - AKUT - KRONİK - BEL FITIĞI - OMURGA - 

BENZER KONULAR :
Sağlığımız için Biyoenerji Taşları
Sağlığımız İçin Pratik Bilgiler
İkizlerde Hamilelik Geçiş Süresi
Sağlıkta Acil ve Pratik Bilgiler Gerekli ilk yardım Malzemeleri
Demir Eksikliği İle Ortaya Çıkan Anemi
Bel Ağrısı ve Tedavi Türleri
Deprasyon Nedir?
Kalbinizi koruyun

Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder

KATEGORİLER (Konulu)
.