13 Ekim 2014 Pazartesi

Sağlık. Pratik Sağlık Bilgileri - 01
SAĞLIK. PRATİK SAĞLIK BİLGİLERİ ve KORUNMA YOLLARI-01

AKUT SOLUNUM  YETMEZLİĞİ
Ani  gelişen   ağır  solunum   bozukluklarında  beyne  yeterli  oksijen  gitmesini
sağlamak  için  bazı   acil  girişimlerde  bulunmak  gerekir .
Acil  girişim  gerektiren  akut  solunum   bozuklukları  çeşitli nedenlerle
 Ortaya  çıkar  ve   çok  sık  görülür  Bu  duruma  yol  açan  etkenler  üç
genel  başlık  altında   toplana   bilir  Havanın  akciğerlere  normal  olarak
Ulaşmasını  engelli yen  etkenler  ve solunum  işlevine  katılan   kas  iskelet
yapılarına  zarar veren  etkenler   bozukluğunun  belirtileri değişebilir  Ama
genellikle  önce  hafif  baş dönmesi    kesik  kesik  soluma  göğüs  ağrısı
 nabızda  hızlanma  görülür  Ardından  dudaklar  morarır  Göz bebekleri
genişler  solunum  gittikçe   düzensizleşir  ve  en sonunda  hastanın  bilinci
 kapanır  Bilinç  kaybolmuş  ve solunum   yeterli  değilse  hemen   yapay
solunuma   ve hatta  kalp  masajına   baş  vurulmalıdır. Hastanın  bilinci  yerindeyse
 rahat  soluya  bilmesi için   giysileri gevşetilir  ve  oksijen  maskesiyle  oksijen
verilir   Solunum   gögüs  kafesindeki  lezyonlar  nedeniyle  de   bozulabilir
En  sık görülen  neden  kaburga   kırıklarıdır   ve  özellikle  trafik  kazalarında
 ortaya  çıkar  Ama   evde  sıradan   bir  düşme  de  kaburga   kırıklarına
yol  açabilir  bir  yaralanma   sonrasında  hasta özellikle   derin  nefes almaya
 çalışırken   şiddetli   bir  ağrıdan  yakınırsa  bir  kaç kaburga  kırılmış  olabilir
NEDENLERİ

Acil   solunum  hastalıklarında   en  sık raslanan    durumlardan  biri  kuş
kuşkusuz   solunum  yollarının  tıkanmasıdır   Tıkanma   katı  yada
sıvı   yabancı   cisimlerin   solunum   yollarına   girmesiyle  yada kusma
sırasında  bilinç  bulanıklığından ötürü  solunum  yollarına boğulmaya
 yol  açacak  ölçüde   yabancı   madde  kaçmasıyla  ortaya  çıkabilir Genellikle .
gerçekleştiği   koşullar bilindiğinden  solunum  yollarının  tıkanmasında  kolay
tıkanıklık   koyulur  hastanedeki   belirtilerde   yol  göstericisi dir   Hasta  soluk
alabilmek  için  çok  yoğun çaba  harcar   Başı  geriye atılır   yüzü  kızarır.
Gögüs  kafasinin   üst  bölümündeki   köprücük   kemiğinin  arkasında  kalan
 çukurluk  solunum kaslarının   genişletici   etkisiyle  derinleşir  Ayrıca 
diyaframın  kasılması   nedeniyle    karın  şişer  bu   belirtiler   görüldüğünde
hemen   girişimde  bulunmak  gerekir   Solunumu  düzenleyen sinirsel
merkezlerin  etkilenmesine   bağlı  solunum   solunum  bozuklukları  bazen
çok çarpıcı    bir  tablo   oluşturmamakla    birlikte  aynı  ölçüde  ağır  sonuçlar
doğurur    Bu  tür  solunum  bozuklukları  alkol   gaz  uçucu   kimyasal eriyik
 gibi   maddelere   bağlı   zehirlenmeler  kafa  travmasına   bağlı  beyin  ezilmeleri    beyin,    damarlarındaki   lezyonlar   ortamdaki  oksijen
eksikliği  gibi  nedenlerle ortaya  çıkar   Duruma göre   solunum  bozukluğunun
belirtileri  değişebilir.


KANAFİLATİK  ŞOK
Anafilaktik şok  çok  şiddetli   ve yayğın   belirtilere ortaya çıkar  Örneğin
Penisilin   alerjisi  olan  bir  kişiye  antibiyotiğin   denetimsiz olarak  verilmesi
sonucu görülebilir  Belirtiler özellikle  deri ve solunum   sistemindedir.
Bazen  kalp  damar  sistemine  ilişkin  belirtilere raslanır  Derideki  belirtiler
yaygın  sıcaklık   artışı   ve  yanma  duygusu  yada   ürkiter    tipinde  döküntüler
olabilir  yüz  ve dil ödeme   bağlı  olarak   şişebilir  Solunum  sistemine
ilişkin belirtiler  çok  çeşitlidir  ses tellerinin   bulunduğu  gırtlak  bölgesinde
 ödem soluk  alma  sırasında  ıslık  sesine  ve  solunum  zorlaşmasına   neden
olur  gögüs  kafesinde  basınç  duyumu  solunum  hazırlaması  öksürük  ve
tıkanma  bronş  kasılmasının  bire göstergesidir Damarların  birden  genişlemesiy
le kan  basıncı   düşer  ve kan  akımı yavaşlar bu  durumu  dengelemek  için
 kalp  atımları hızlanır  beyne  giden  kan  akımının   azalmasına  bağlı  olarak
 baş dönmesi  ağır  durumlarda  bayılmalar  görülür Ayrıca oksijensizliğe
 karşı çok  duyarlı  olan kalp düzenli  çalışmasına  yetecek  oksijeni  alamıyınca
 kalp ritmi  bozuklukları  aritmi   gelişir  bu  ritim  bozuklukları  çok  basit.
ve  geçici  olabileceği   gibi  kalbin  durmasına  yol açacak  ölçüde tehlikeli 
olabilir  bazen  bunlara  bulantı  kusma,  karın  krampları   ve  ishal  gibi
belirtiler   eklenir  Kalp  damar solunum  sistemleri ne ilişkin  belirtilerin .
deride  belirtiler eklenir deride  belirti  görülmeden de  ortaya çıkabileceği .
unutulmamalıdır.ALERJİK  TEPKİ TİPLERİ 
Alerjik tepkiler   erken  ve  geç olarak ikiye   ayrılabilir   erken  tip  tepkilerde
vücuda   antijen  girer  girmez  tepki  başlar  bu tepkilere örnek  olarak   ürtiker. 
kurdeşen  saman  nezlezi  astım   çeşitli  deri  ve mukoza  ödemleri  ani  tansiyon 
düşmesi verilebilir geç  tipteki  tepkilerde ise  antikorun  antijenle   birleşerek 
tepki yaratma  süreci  bir  yada  bir kaç günü  bulur  Bu durumda  dokusal  alerjiden 
söz  edilir  çünkü  erken  tipkesi   alerjiden farklı  olarak  kanda  serbest  dolaşan 
değil   dokuların  içinde bulunan  antijenle  birleşerek  tepki yaratma  süreci 
bir  yada  bir kaç günü  bulur  Bu durumda   dokusal   alerjiden   söz  edilir  çünkü 
erken tipteki  alerjiden   farklı  olarak   kanda   serbest dolaşan  değil   dokuların  içinde
bulunan  antijenler  devreye   girmiştir
.


BELİRTİLERİ 
Alerjik  tepkiler  çok  değişik  biçimlerde  ortaya  çıkabilir. 
 Örneğin  erken  tipteki   tepkiler  ile  geç  tipteki  tepkiler. 
arasında ki  sınır  her zaman   kesin  olarak  ayrılamaz  
Örneğin    bazı  genç   tepkiler    çok  erken   belirti  vermeye
 başlar  zamanla  şiddetini   artırır  akut  alerji  tepki  altında 
anafilaktik  şok  ani  yonörotik  ödem  akut  bronş  kasılmasına 
 bağlı  astım   nöbeti   ve  serum  hastalığı  toplanabilir . 
Bunların  dördüde  hemen  girişimde bulunmazsa   insan  yaşamını tehlikeye sokabilir. 


BESLENMEDE  YENİ DOĞMUŞ  ÇOCUK 
Yeni  doğmuş   Çocukta anne  sütü  yeni doğmuş  küçük bir çocuğa
verilmesi gereken  en uygun  besindir  beslenmeye her zaman . 
anne sütü ile başlamak gerekir  bu yüz çene  gelişmesine de sağlar. 
çünkü  meme başı  kauçuk  emziklerden  daha  serttir Aynızamanda. 
 süt beslenmenin   vitaminli   çocukta  çok  kas  etkinliği  meyve  ve sebze
lerle  sağlanır  ayrıca  hayvansal  yağlar,  patates  v. b  bol   d vitaminden
yoksul  olduğundan  tahıllardan çok  az yenilmeli dir.  çürük  besin
çok  dikkat  edelim   genellikle  tahıllar  nicelik  ve  nitelik bakımından. 
dengeli  ve tabiiki   sağlıklı  bir besin  rejimi  gereklidir  tatlılara  çocuklarda  olan  önlemlerin 
önlemlerin  aynısı  mutlaka   abesinler öğütlenir  çünkü  çiğnenmesi . 
kasın  gücüne  bağlıdır aynı  zamanda  çocuklardaki  olan  önlemlerin . 
 aynısı  mutlaka  alınmalıdır ve çiğnenmesi  kasın  gücüne  bağlıdır.  


UYKUNUN DEĞERİNİ  BİLİN
Uykunun  ilk  dört saatinde  yapılan bu yenilenme  sırasında ( 1GF
(  insüline  benzeyen  gençlik  faktörü ) ve melatonin de salgılanıyor. 
İnsülüne  benzediği  için metabolizmanın  hızlanmasını  sağlayan  
1GF  gençlik faktörü  özelliği  sayesinde kişinin yaşıtlarından. 
daha  genç  kalmasına yardımcı oluyor.  Uykuda salınan en önemli hormon. 
olan melatonin  ise uykunun  düzenliyici  cilt  destekleyici metabolizma. 
hızlandırıcı, savunma sistemi  güçlendirici  hücre yenileyici  ve cilt destekleyici. 
özelliklerini ortaya çıkarıyor. Bu şartların  sağlanamadığı durumda  Örneğin 00.30 da. 
yatıp 01.00 de  uykuya dalmanız  halinde salgılanabilecek  hormon  miktarı  yüzde . 
20  ye düşüyor . 

BEL  AĞRISI
Yaşlı insanların  büyük bölümünde görülen ve çeşitli nedenlerden. 
kaynaklana bilen rahatsızlık verici bir bozukluktur. 
bel ağrısı  hastanın  hekimin baş vurmasına  yol açan hastalıklar . 
arasında  ilk sıralarda yer alır   65  yaşın  üzerindeki .
erkeklerin %80 omurganın bölgesinde ağrıdan. 
yakındıklarını göstermektedir.  Aynı oran  kadınlar içinde geçerlidir. 
hatta  kadınlar içinde geçerlidir. hatta kadınlarda  menopozdan sonra. 
ortaya çıkan  osteporoz  nedeniyle durumda  dahada karmaşıktır. NEDENLERİ
Her şeyden  önce  bel  ağrısının en sık görülen  nedenlerine değinmekte.
yarar vardır  bel ağrısı  omurganın  bel bölgesinden  çıkan  sinir kökleri.
üzerindeki  baskılara bağlı kas iskelet ağrılarıyla  bağlantılı olabilir. 
Eğer değilse, hastanın tanımlandığı ağrının omurga değişiklerinden. 
ürogenital  sistem hastalıklarından hatta iç organlardaki . 
çeşitli başka hastalıklardan  kaynaklanma olasılığı üzerinde durulmalıdır.

Beli ağrıyan hasta dikkatle muayene. 
edilmelidir. Muayene ağrının  başlıca özelliklerini ortaya. 
koymaya ve temelinde. yatan  olası  nedenlerle bağlantısını. 
kurmaya yöneliktir ilk önce hasta dinlenirken  hafiflemeyen.
ve hareket ettiğinde  kötüleşmeyen  kronik  yada kroniğe. 
yakın sürekli  bir ağrının omurgayla  bağlantılı  olmadığı . 
hiç bir biçimde omurgadan  kaynaklanmadığı  sonucuna. 
varıldıktan  sonra  sorunu  çözmek için  nasıl  bir tedavi uygu. 
lanacağı  düşünülür  ama tedavinin doğru  planlanabilmesi için. bu durumda  olabildiğince kesin bir tanı  konması gerekir.
bel  ağrıları daha çok yaşlılarda  görülen eklem yıpranmasından (atroz)  yada genellikle  20- 50- yaşlar arasında görülen  görülen  doku yıkımına  bağlı disk  hastalıklarından ( bel fıtığı) kaynaklana bilir. 
doğru olmayan  bir biçimde  ağırlık  kaldırmak  ya da antremansız  olarak. 
uzun süre yarış bisikletine binmek gibi  aşırı bir fiziksel  etkinlikten  sonra. 
ortaya çıkan omurga ağrıları  arasındaki  eklemlerdeki bel omurga  ağrıları. 
genellikle bel omurları omurganın  çeşitli hareketlerle  nasıl tepki gösterdiğinin. 
incelenmesin de çok önemlidir son olarak  nörolojik muayene unutulmamalıdır. 
beldeki ağrı bir sinir kökünün baskı görmesinden  kaynaklana bilir. 
ve çok özel bir tedavi gerektire bilir.
ağrı kesici ve iltihap gidericiler gibi  klasik ilaçlar  bu durumda etkili olmaz.


AĞRIYA KARŞI  TEDAVİ 
Nedenin  belirlenmesinden sonra, her olgu için en uygun  tedavi . 
planı saptanarak  tedaviye girişirilir. ağrının  ilk ortaya çıktığı. 
akut evrende  öncelikle hastayı  rahatlamaya  yönelmek gerekir. 
kesin dinlenmenin  yanı sıra. hastaya ağrı kesiciler verilmelidir; 
ağır ağrı  kesiciler  verilmelidir. 

ZERRİN CE__

BENZER KONULAR :
Sağlığımız için Biyoenerji Taşları
Sağlığımız İçin Pratik Bilgiler
İkizlerde Hamilelik Geçiş Süresi
Sağlıkta Acil ve Pratik Bilgiler Gerekli ilk yardım Malzemeleri
Demir Eksikliği İle Ortaya Çıkan Anemi
Bel Ağrısı ve Tedavi Türleri
Deprasyon Nedir?
Kalbinizi koruyun
Share
Bizi Takip Edin

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder